Verhuur en coaching

2016 Erasmus Universiteit

Voor de afdeling Media and Communication van de Erasmus Universiteit mocht ik een gastles verzorgen. Hongerige leerlingen die echt alles willen weten. Ik had gelukkig veel te vertellen. Fijn om de aandacht te houden door aardige anekdotes te vertellen en vooral veel te laten zien. Het Stones verhaal Dialogue edits Met dank aan Daniela Bartos.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn geldig voor PictureThis. Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg-) aanbiedingen van PictureThis en door PictureThis gesloten (vervolg-) overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, alsmede op het geven van adviezen en/of het verrichten van consultancywerkzaamheden door PictureThis. Onder opdrachtgever wordt, voorzover van toepassing, evenzeer verstaan gebruiker …

Algemene Leveringsvoorwaarden Lees verder »