Verhuur en coaching

Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn geldig voor PictureThis. Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg-) aanbiedingen van PictureThis en door PictureThis gesloten (vervolg-) overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, alsmede op het geven van adviezen en/of het verrichten van consultancywerkzaamheden door PictureThis. Onder opdrachtgever wordt, voorzover van toepassing, evenzeer verstaan gebruiker

Algemene Leveringsvoorwaarden Meer lezen »